Programa base

Colònies de 3 dies

Primer dia

 • 10.30h  (Aprox.) Arribada del grup a la casa de colònies. Presentació de l’equip de monitors. Esmorzar
 • 11.30h  Descoberta de l’entorn de la casa de colònies
 • 12.30h  Allotjament a les habitacions (a càrrec dels mestres)
 • 13.30h  Dinar
 • 14.30h  Temps lliure
 • 15.00h  Activitat
 • 16.30h  Berenar
 • 17.00h  Activitat
 • 18.30h  Temps lliure (a càrrec dels mestres)
 • 20.00h  Sopar
 • 21.00h  Activitat de nit
 • 22.30h  Descans (a càrrec dels mestres)

Segon dia

 • 09.00h  Esmorzar
 • 10.00h  Activitat
 • 11.30h  Activitat
 • 13.00h  Dinar
 • 14.00h  Temps lliure
 • 15.00h  Activitat
 • 16.30h  Berenar
 • 17.00h  Activitat
 • 18.30h  Temps lliure (a càrrec dels mestres)
 • 20.00h  Sopar
 • 21.00h  Activitat de nit
 • 22.30h  Descans (a càrrec dels mestres)

Tercer dia

 • 09.00h  Esmorzar
 • 10.00h  Activitat
 • 11.30h  Activitat
 • 13.00h  Dinar
 • 14.00h  Temps lliure
 • 15.00h  Acomiadament dels monitors
 • Temps lliure (a càrrec dels mestres)
 • 15.30h  (Aprox.) Tornada cap a l’escola

Observacions

 • Els monitors vetllaran pel grup i són els responsables del desenvolupament de les activitats programades.
 • Als àpats, els mestres són els encarregats. El berenar és a càrrec dels monitors.
 • Els horaris i les activitats poden variar per factors meteorològics.
 • Per una millor organització dels espais de les activitats, i la coordinació dels diferents grups, la programació es realitza per un sistema de rotació d’activitats.
 • Del programa de colònies, podeu escollir: Colònies de 2 dies: 5 activitats – Colònies de 3 dies: 10 activitats.

Ratis

 • Dos monitors per cada grup/classe.
 • Consultar altres opcions.